Najistotniejsze informacje o mnie:

  • Jestem absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Brałem udział w wymianie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

  • Jestem absolwentem studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, które odbywały się we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

  • Znajduję się na Krajowej Liście Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

  • Ukończyłem kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizowany przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wraz z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

  • Posiadam uprawnienia auditora wewnętrznego w ramach Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2008.

  • Żadna z placówek, z którymi współpracuję nie otrzymała kary pieniężnej z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

......................... rodo, audyt bezpieczenstwa, audyt, ochrona danych osobowych,analiza ryzyka, szkolenia rodo