Najistotniejsze informacje o mnie:

rodo, audyt bezpieczenstwa, audyt, ochrona danych osobowych,analiza ryzyka, szkolenia rodo
  • Approved Whistleblowing Compliance Officer - AWCO
  • Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001:2017
  • Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych
  • Audytor II stopnia PIKW
  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015
  • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według ISO 45001:2018
  • Specjalista ds. BHP
  • Certyfikowany księgowy CIK